top of page
antony gormley
over exposure

Deze film maakt deel uit van een serie waarin kunstenaars vertellen over hun eigen  landschapskunstwerk. Naast de publieksfilms worden alle interviews in zijn geheel gearchiveerd. De interviews verschaffen

duidelijkheid over hoe de kunstenaar zijn werk ziet, nu en in de toekomst. Voor de interviews hebben we de richtlijnen van The Artist Interview. (uitgave RCE) gevolgd.

serie films  |  Land Art Flevoland

bottom of page